Publicaties


       Van Heugten, V., Klatte, I., Zwitserlood, R., & Gerrits, E. (2020). Handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal. Hogeschool Utrecht. Te raadplegen via: https://husite.nl/zinnig/wp-content/uploads/sites/219/2020/12/ZINnig-Handreiking-Spontane-Taalanalyses-van-kindertaal.pdf

       Van Heugten, V., Klatte, I., Zwitserlood, R., & Gerrits, E. (2021). Development of a web application for language sample analysis (LSA). Poster presentation at the IASCL 2021 Conference, Philadelphia.

       Bootsma, T., & Van Heugten, V. (2021). Resonanstherapie bij transvrouwen: Het effect van visuele biofeedback op de resonans in de spontane spraak. Tijdschrift voor Logopedie, 93(3), 18-24. https://www.nvlf.nl/wetenschap/resonanstherapie-bij-transvrouwen/

       Van Huizen, T., Van Heugten, V., Singer, I., & Gerrits, E. (2021). Diagnostiek van TOS: dilemma’s in de praktijk. Tijdschrift voor Logopedie, 93(4), 18-24. https://www.nvlf.nl/wetenschap/diagnostiek-van-tos/ 

        Klatte, I., Van Heugten, V., Zwitserlood, R., & Gerrits, E. (2021). Language Sample Analysis in Clinical Practice: Speech Language Pathologists' Barriers, Facilitators, and Needs. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. https://doi.org/10.1044/2021_LSHSS-21-00026

        Van Heugten, V., Klatte, I., Zwitserlood., R., Gerrits, E. (2022). Grammaticale ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met TOS in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 27, 91-114. https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-91