Kinderen


Vanaf april 2023 richt ik me nog enkel op de behandeling van kinderen (en jongeren) met stem-/heesheidsklachten.
Voor behandeling op andere gebieden zoals een achterblijvende spraak- taalontwikkeling, TOS of OMFT, adviseer ik je contact op te nemen met een collega in de omgeving.

Stem

Heeft je kind last van heesheid, een schorre stem of een pijnlijke keel? Heesheid bij kinderen komt regelmatig voor en kan verschillende oorzaken hebben. Soms komt dit bijvoorbeeld door veel roepen of stemmetjes nadoen, maar het kan ook veroorzaakt worden door een (onbewust) niet helemaal efficiënte adem- of stemtechniek. Spelenderwijs kunnen we de adem en stemgeving weer optimaler laten verlopen zodat de stemklachten afnemen. 

 

Werkwijze 

Tijdens de eerste afspraak bespreken we je hulpvraag en diepen we deze verder uit. Daarna bekijken we in overleg of logopedische behandeling wenselijk en zinvol is. In het werken met kinderen streef ik naar een basis van veiligheid, vertrouwen en plezier omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen alleen dan tot bloei en ontwikkeling kunnen komen. Gras groeit niet door eraan te trekken.