Kinderen


Vanaf november 2022 richt ik me nog enkel op de behandeling van kinderen met hulpvragen op het gebied van stem en spraak. Voor behandeling op andere gebieden zoals een achterblijvende taalontwikkeling, TOS of OMFT, adviseer ik je contact op te nemen met een collega in de omgeving.

 

Stem

Heeft je kind last van heesheid, een schorre stem of een pijnlijke keel? Heesheid bij kinderen komt regelmatig voor en kan verschillende oorzaken hebben. Soms komt dit bijvoorbeeld door veel roepen of stemmetjes nadoen, maar het kan ook veroorzaakt worden door een (onbewust) niet helemaal efficiënte adem- of stemtechniek. Spelenderwijs kunnen we de adem en stemgeving weer optimaler laten verlopen zodat de stemklachten afnemen. 

 

Spraak

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier en in een eigen tempo. Soms komt het echter voor dat de spraakontwikkeling van je kind onvoldoende op gang komt, of anders verloopt dan bij leeftijdsgenootjes. Hierdoor kunnen er problemen in de communicatie ontstaan. Je kind kan bijvoorbeeld niet verstaanbaar vertellen wat hij wil, of vertellen wat hem bezighoudt. Een achterblijvende spraakontwikkeling heeft vaak ook invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het leidt bijvoorbeeld tot teruggetrokken gedrag, onzekerheid of frustratie. Als je zorgen hebt over de spraakontwikkeling van je kind, is het belangrijk deze zorgen serieus te nemen en er op tijd bij te zijn. Mogelijke zorgen kunnen zijn:

  • Mijn kind heeft moeite met de uitspraak van bepaalde klanken
  • Mijn kind verwisselt klanken. Hij zegt bijvoorbeeld tip in plaats van kip of laam in plaats van raam.
  • Mijn kind spreekt niet vloeiend
  • Mijn kind is moeilijk verstaanbaar 
  • Mijn kind zoekt steeds naar de juiste klanken

 

Twijfel je of logopedische behandeling jouw kind zou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op om je vragen te bespreken. 

Werkwijze 

Tijdens de eerste afspraak bespreken we je hulpvraag en diepen we deze verder uit. Daarna bekijken we in overleg of logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling wenselijk en zinvol is. In het werken met kinderen streef ik naar een basis van veiligheid, vertrouwen en plezier omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen alleen dan tot bloei en ontwikkeling kunnen komen. Gras groeit niet door eraan te trekken.