Over mij


Mijn naam is Vera van Heugten (1988). Ik ben Logopedist en Taal- Spraakpatholoog en heb een grote interesse in onze stem in al haar facetten. De manier waarop we spreken, ons stemgeluid, ons taalgebruik, is onlosmakelijk verbonden met onze persoonlijkheid, ons karakter en onze emoties. En juist dát maakt het werken aan stem en spreken zo bijzonder, maar ook kwetsbaar.

Van jongs af aan geniet ik van zingen en spreken, maar ook van het luisteren en kijken naar de ander. Niet verwonderlijk dat ik voor de opleiding Logopedie koos. Ook volgde ik de master Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit en behaalde deze cum laude. Na deze opleidingen ging ik door met zingen, volg(de) zangles en richtte me ook breder op expressie, stem, voice-over en presenteren in de vorm van bij- en nascholingen. Zo verdiepte ik me in manuele facilitatie van de larynx ('strottenhoofdmassage'), logopedische technieken ter bevordering van de zangstem, en, misschien wel mijn grootste fascinatie, de relatie tussen onze adem, stem, keel en onze emoties. 

Na mijn afstuderen heb ik me eveneens gespecialiseerd in de logopedische en linguïstische diagnostiek en behandeling van (jonge) kinderen met spraak- taalontwikkelingsstoornissen, al dan niet in combinatie met meertaligheid of bredere ontwikkelingsproblematiek. Ik heb gewerkt op verschillende audiologische centra, in de vrijgevestigde praktijk en in het cluster 2 onderwijs. Ook ben ik werkzaam geweest als onderzoeker en docent binnen het Lectoraat en de opleiding Logopedie van Hogeschool Utrecht en als afstudeerbegeleider Logopedie binnen Fontys Hogescholen. Een volledig overzicht van mijn werkervaring vind je hier.  

Mijn enthousiasme voor de stem verdween echter nooit. In 2020 besloot ik daarom een eigen praktijk te starten, zodat ik me hier volledig op kon richten. Ik ben nog elke dag ontzettend blij met deze stap en kijk ernaar uit je hier te ontmoeten.

Tot slot, ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-nummer: 19914076091), ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF), het landelijk STEMplatform en Stemkring Nijmegen e.o.