Over mij


Mijn naam is Vera van Heugten (1988). Ik ben Logopedist en Taal- Spraakpatholoog en heb een grote interesse in stem, spraak en taal in al zijn facetten. De manier waarop we spreken, ons stemgeluid, ons taalgebruik, is onlosmakelijk verbonden met onze persoonlijkheid, ons karakter. En juist dát maakt het werken aan stem, spraak en taal zo bijzonder, maar ook kwetsbaar.

Van jongs af aan geniet ik van zingen en spreken, maar ook van het luisteren en kijken naar de ander. Niet verwonderlijk dat ik voor de opleiding Logopedie koos. Ook volgde ik de master Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit en behaalde deze cum laude. Na deze opleidingen ging ik door met zingen, volg(de) zangles en richtte me ook breder op expressie, stem, voice-over en presenteren in de vorm van bij- en nascholingen. Zo verdiepte ik me in manuele facilitatie van de larynx ('strottenhoofdmassage'), logopedische technieken ter bevordering van de zangstem, en, de basis onder alles: adem en ontspanning. 


Na mijn afstuderen heb ik me eveneens gespecialiseerd in de logopedische en linguïstische diagnostiek en behandeling van (jonge) kinderen met spraak- taalontwikkelingsstoornissen, al dan niet in combinatie met meertaligheid of bredere ontwikkelingsproblematiek. Ik heb gewerkt op verschillende audiologische centra, in de vrijgevestigde praktijk en in het cluster 2 onderwijs. Ook ben ik werkzaam geweest als onderzoeker en docent binnen het Lectoraat en de opleiding Logopedie van Hogeschool Utrecht en als afstudeerbegeleider Logopedie binnen Fontys Hogescholen. Een volledig overzicht van mijn werkervaring vind je hier.  

Mijn enthousiasme voor de stem (en alles wat daarmee samenhangt) verdween echter nooit! In 2020 besloot ik daarom een eigen praktijk te starten, zodat ik me hier volledig op kon richten. Ik ben nog elke dag ontzettend blij met deze stap en kijk ernaar uit je te ontmoeten in mijn praktijk.

Tot slot, ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-nummer: 19914076091), ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF), het landelijk STEMplatform, Stemkring Nijmegen e.o. en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL).